OTDK fejléc

Zsűritagok

Zsűri előkészítő ülés emlékeztető letöltése

TDK etikett FiFöMa Zsűritagok részére

A bírálási folyamat során fontos és kívánatos mozzanatok a tagozati zsűritagok részére.
A zsűritag és zsűrielnök vállalja, hogy

 1. a diákok szakmai munkájával kapcsolatban segítő és orientáló jellegű véleményt fogalmaz meg számukra mind az írásbeli, mind a szóbeli elbíráláskor,
 2. a diákok a szakmai témában inspirációt és többlet információkat szereznek a bírálatok által (tanulnak belőle),
 3. nem alakít ki egyoldalúan negatív véleményt,
 4. a szakmai hibákra úgy mutat rá, hogy közben elismeri a többletmunka önkéntes elvállalásának erényét,
 5. a szakmai hibák esetén felhívja a figyelmet a hiba természetére és a megoldási lehetőségekre is,
 6. ha alapvető hiányosságok vannak és etikai kérdések merülnek fel, akkor is humánusan kezeli az esetet,
 7. vállalja, hogy nem a témavezetőt bírálja, kiemeli a diák saját munkáját, eredményeit
 8. megkeresi a dolgozatban a diák saját önálló eredményeit,
 9. kiemeli az értékes önálló eredményeket, még akkor is, ha a munka nem nagyon magas színvonalú,
 10. a vita során feltesz több szakmai kérdést, melyekre adott válaszaival a diák a felkészültségét megmutathatja,
 11. a vita során tanácsokkal segíti a diákokat a kutató pálya irányába,
 12. elfogadja a tagozatbeosztást,
 13. kijelenti, hogy a tagozat dolgozatainak témáit megismerte és biztosítani tudja a szakmai rálátást,
 14. kijelenti, hogy a tagozat egyik dolgozatának szakmai munkájába sincs bevonva,
 15. kijelenti, hogy fokozottan figyelembe veszi a diszkusszió során mutatott egyéni teljesítményt

A tagozati zsűri írásbeli bírálói vállalják, hogy

 1. a dolgozat bírálatát a megbeszélt határidőre eljuttatják a szervezőkhöz, hogy a diákok még időben értesüljenek a szakmai visszajelzésről, abból tudjanak tanulni

A tagozati zsűri elnöke a tagozat zárásakor nyilvánosan szóban értékeli a tagozat szakmai munkáját. Ennek során

 1. ismerteti minden induló szakmai értékelésének indoklását, előnyös és hátrányos oldalról egyaránt,
 2. csak sorrendet hirdet ki, helyezést, díjazást nem,
 3. vállalja, hogy a diákok megtudják miért kerültek a szakmai sorrendben az adott helyre

TDK etikett Diákok részére

A diákok előadásaihoz javasolt kiemelt szempontok az előadók számára:

 1. A saját feladatukat tisztázzák és elkülönítik az irodalmi eredményektől.
 2. Elhelyezik saját tevékenységüket a kutatócsoport munkájában.
 3. Saját eredményeiket elkülönítve emelik ki.
 4. A szakdolgozattal átfedő kutatási témák esetén arra a kutatási eredményre összpontosítanak, ami nem a szakdolgozatra biztosított időben készült.
 5. Tudomásul veszik, hogy a végső értékelésben a diszkusszió során nyújtott teljesítmény legalább olyan súllyal esik latba, mint az előadás ill. a dolgozat színvonala.
 6. Az előadás során az eredmények közlése a tudományterület szokásos hivatkozási formáit kövesse.

Elfogadta az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottsága, a 2012. október 26-i ülésén.