OTDK fejléc

Tagozatok

Absztrakt kötet letöltése 

Eredmények letöltése 

 

Tagozatok helyszíni térképének letöltése

Az előadásokhoz biztosítunk projektoros vetítési lehetőséget és számítógépet. Előadásotokat a tagozati ülés kezdete előtt fél órával tudjátok feltölteni a gépekre.

Gondoljatok arra is, hogyha a pendrive megsérülne legyen még elérhető az előadás másként is. Kérjük a prezentációkat ppt/pptx és pdf formában is elhozni. A prezentációnak formai követelménye nincs, az első dián a cím mellett kérjük a szerző, témavezető nevét és az előadó intézményét feltüntetni. A szóbeli teljesítmény értékelési szempontjai segíthetik a tartalmi összeállítását: http://otdk.hu/media/uploads/fifoma1melleklet.pdf. Az előadások hossza 15 perc, ehhez mérjétek a diaszámot. Ezt 10 perces diszkusszió, szakmai beszélgetés követi, amely beleszámít a szóbeli teljesítménybe.

Elkészült a végleges tagozati beosztás

Időpont Helyszín Tagozat  Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Bán Henrietta Személyes telemetrikus rendszerek alternatív energiaforrásai KTDK Molnár Sándor (docens)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Berta Dénes Hatékony numerikus módszer a határfeltételek figyelembevételére rugalmas anyagban ELTE - TTK Ispánovity Péter Dusán (egy. Adjunktus)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Bogár Renátó WO3-MoO3 keverék rétegek kombinatorikus vizsgálata optikai módszerrel OE - KVK Fried Miklós (egyetemi docens)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Horváth András Nagynyomású csavarással deformált tömbi Cu60Zr20Ti20 fémüveg mechanikai és termikus tulajdonságainak vizsgálata ELTE - TTK Kovács Zsolt (egy. docens), Révész Ádám (egy. docens)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Jáger Gabriella Fázisszeparálódás atomisztikus modellezése DE - TTK Erdélyi Zoltán (egyetemi tanár), Tomán János (egyetemi tanársegéd)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Tolnai Pál Tamás MONOKRISTÁLYOS NAPELEM CELLA VIZSGÁLATA MONOKROMÁTORRAL OE - KVK Rácz Ervin (egyetemi docens)
 2019.04.24.
8:30-13:30
C. 106 Anyagtudomány Villy Lajos Péter Az elektród erózió vizsgálata kétkomponensű nanorészecskék szikrakisüléses előállítása során SZTE - TTIK Geretovszky Zsolt (egyetemi docens), Kohut Attila (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Begala Marcell A 32Mg atommag szerkezetének vizsgálata 1p kilökéses reakciókban DE - TTK Kunné Sohler Dorottya (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Fehérkuti Anna Gamma-spektroszkópiai aktivitásmérés pontosítása az önelnyelődés kísérleti meghatározásával ELTE - TTK Veres Gábor (egy. Tanár)
             
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Juhász Marcell Gázcéltárgy tesztelése α-α rugalmas szórás kísérleti vizsgálatával DE - TTK Elekes Zoltán (tudományos tanácsadó)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Mátyus Zsolt Céltárgyvastagság meghatározása 15N(p,ag)12O magreakció rezonanciájának segítségével DE - TTK Gyürky György (tudományos tanácsadó)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Sveiczer András Egzotikus atommagok béta-bomlásának vizsgálata ELTE - TTK Alejandro Algora (Kutató)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Szatmári Roland A 28Si atommag szuper- és hiperdeformált állapotainak vizsgálata DE - TTK Cseh József (tudományos tanácsadó), Darai Judit (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Szilvási Réka Kvázi-stacionárius állapotok élettartama intenzív elektromágneses térben BME - TTK Kis Dániel Péter (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Timár Tamás Cirkónium céltárgyak készítése és vastagságuk meghatározása magreakció-vizsgálatokhoz DE - TTK Gyürky György (tudományos tanácsadó)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 208 Atommagfizika Tóth Zsófia A kadmium 113-as izotóp befogási hatáskeresztmetszetének vizsgálata hidegneutron-nyalábban BME - TTK Belgya Tamás (Igazgatóhelyettes), Kis Dániel Péter (egyetemi docens)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Asztalos Balázs Politróp csillagmodell szoros kettősök gravitációs terében ELTE - TTK Forgácsné Dajka Emese (adjunktus)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Galbicsek Nikolett Forgó és radiálisan pulzáló objektum körüli téridő vizsgálata ELTE - TTK Vasúth Mátyás (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Gergely Cecília Feketelyuk-perturbációk skalár-tenzor gravitávióelméletekben SZTE - TTIK Keresztes Zoltán (egyetemi docens)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Kovács Gábor Csillagpulzáció 1-től 3D-ig ELTE - TTK Nuspl János (tudományos munkatárs), Szabó Róbert (tudományos tanácsadó)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Kővári Emese Stabilak-e a sárkánykonfigurációk? A tengelyszimmetrikus centrális négytest-probléma korlátozott eseteinek lineáris stabilitásvizsgálata ELTE - TTK Érdi Bálint (professor emeritus)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Maróti János Endre Gravitációs hullámok előrejelzése BME - TTK Vasúth Mátyás (Tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 25 Elméleti asztrofizika és asztrodinamika Stermeczky Zsófia Valéria Árapály-katasztrófák fényváltozásának vizsgálata modellezéssel ELTE - TTK Vinkó József (tudományos főmunkatárs)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Biró László Atomi átmenetek egypulzusú lézerkontrollja DE - TTK Csehi András (egyetemi adjunktus)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Boldizsár Bálint Részecskepolarizáció Hidrodinamikai Vizsgálata a Nehézion-fizikában ELTE - TTK Nagy Márton Imre (adjunktus)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Borsi Márton Áramok az integrálható spinláncokban egy kvázi-klasszikus közelítésben BME - TTK Pozsgai Balázs (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Bugár Dávid Diszkrét idejű kvantumos bolyongás Möbius szalagon ELTE - TTK Kiss Tamás (osztályvezető)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Kapás Kornél A kvantum-színdinamika kritikus pontjának vizsgálata rács szimulációkkal ELTE - TTK Katz Sándor (egyetemi tanár)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Szanyi István A rugalmas proton-proton szórás tanulmányozása LHC energiákon egy kibővített Bialas-Bzdak modell felhasználásával ELTE - TTK Csörgő Tamás (kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Szegleti András A disszipáció kérdése egyszerű kvantumrendszerekben BME - TTK Márkus Ferenc (docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 208 Elméleti részecske- és kvantumfizika Takátsy János Neutroncsillagok tömeg-sugár relációja a kibővített lineáris szigma-modellben ELTE - TTK Kovács Péter (Tudományos Főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Benke Petra Kettős aktív galaxismagok megfigyelése: a PSO J334.2028+01.4075 kettősjelölt kvazár vizsgálata ELTE - TTK Frey Sándor (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Csörnyei Géza Fotometriai vöröseltolódás-becslések pontosítása ELTE - TTK Dobos László (adjunktus)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Gyurita Árpád Az NGC 2419 gömbhalmaz életkorának becslése a Hubble Űrtávcső felvételei alapján SZTE - TTIK Vinkó József (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Kovács Tímea Policiklikus aromás szénhidrogének és csillagkeletkezés extragalaxisokban ELTE - TTK  
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Könyves-Tóth Réka A ledobott tömeg kiszámítása szupernóva-robbanásokban ELTE - TTK Vinkó József (kutatásvezető, tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Krezinger Máté Egyszer itt, egyszer ott: a J0741+3112 kvazár nagyfelbontású rádiótérképezése ELTE - TTK Frey Sándor (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 206 Galaktikus és extragalaktikus csillagászat Zsíros Szanna Az SN 1993J jelű szupernova körüli porszemcseképződés vizsgálata SZTE - TTIK Szalai Tamás (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Kurgyis Bálint Háromdimenziós Bose-Einstein-korrelációk nehézion-ütközésekben ELTE - TTK Csanád Máté (docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Kurgyis Bálint Háromdimenziós, relativisztikus, gyorsuló hidrodinamikai megoldások nehézion-ütközésekben ELTE - TTK Csanád Máté (egyetemi docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Pintér Roland László Kétrészecskés HBT-korrelációs függvények vizsgálata a STAR kísérletben ELTE - TTK Csanád Máté (docens), Kincses Dániel (doktorandusz)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Pórfy Barnabás Lévy típusú Bose-Einstein korrelációk mérése az NA61/SHINE kísérletnél ELTE - TTK Csanád Máté (docens), László András (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Szigeti Balázs Endre A kvark-gluon plazma vizsgálata szögkorrelációs mérésekkel ELTE - TTK Varga-Kőfaragó Mónika (tudományos segédmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Tamás Krisztián Szuperszimmetrikus charginó - neutralinó párkeltés keresése gépi tanulási algoritmussal ELTE - TTK Pásztor Gabriella (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 315 Kíséreleti nehézion- és részecskefizika Tarcsay Gergely Szuperszimmetrikus részecskék keresése fotont tartalmazó végállapotokban az LHC CMS detektorral ELTE - TTK Pásztor Gabriella (Tudományos Főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Csergő Vilmos Ákos Napelemek maradékhőjének hasznosítása Seebeck-effektus segítségével OE - KVK Rácz Ervin (egyetemi docens), Hörömpöli Balázs (tanársegéd)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Inczefi Róbert-Attila Erőgörbék elemzése granuláris anyagokban történő mozgások szimulációiban ETDK - RHK Járai-Szabó Ferenc (egyetemi docens)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Jánosi Dániel Időben változó paraméterű konzervatív rendszerek: pattogás a kettős lejtőn ELTE - TTK Tél Tamás (professzor)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Kandrai Konrád Súrlódási együttható meghatározása ellenállásmérés alapján ETDK - RHK Simon Alpár (egyetemi docens, dékánhelyettes), Tunyagi Artur (egyetemi adjunktus)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Kaszás Bálint A hógolyó-Föld átmenet csúszó paraméterű klímamodellben ELTE - TTK Haszpra Tímea (tudományos munkatárs), Herein Mátyás (tudományos munkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Kis Bálint Festékérzékenyített napelem cella villamos jelleggörbéinek kísérleti vizsgálata a mesterséges megvilágítás típusának és spektrumának függvényében OE - KVK Rácz Ervin (egyetemi docens), Hörömpöli Balázs (tanársegéd)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Kiss Diána Fotoakusztikus rendszerek válaszidejének meghatározása és optimalizálása SZTE - TTIK Bozóki Zoltán (egyetemi tanár)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Lugosi Lilla Transzportfolyamatok lyukasztott standard leképezésen ELTE - TTK Kovács Tamás (tudományos segédmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. 46 Klasszikus fizikai problémák Nagy Dániel, Szakály Marcell Gyűrű mozgása forgatott vízszintes rúdon ELTE - TTK Asbóth János Károly (Tudományos Főmunkatárs)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Balogh Nóra Molekuláris elektronikai mérések elemzése neurális hálózattal BME - TTK Halbritter András (egyetemi tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Kürtössy Olivér Különböző vastagságú InP szakaszok karakterizációja InAs nanopálcákban BME - TTK Csonka Szabolcs (docens)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Plaszkó Noel László Többterminálos Josephson-átmenetek vizsgálata ELTE - TTK Cserti József (egy. Tanár), Rakyta Péter (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Szentpéteri Bálint Spin – pálya kölcsönhatás vizsgálata grafén/BiTeBr/hBN heteroszerkezetekben BME - TTK Csonka Szabolcs (docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Szentpéteri Bálint Nem-lokális spintranszport mérések grafén/BiTeBr heteroszerkezetekben BME - TTK Csonka Szabolcs (docens), Makk Péter (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Szombathy Dominik Oxigénnel interkalált grafén - Cu(110) rendszer lokális elektronszerkezetének vizsgálata BME - TTK Nemes-Incze Péter (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Török Tímea Nóra Atomi méretskálájú Nb2O5 memrisztorok vezetési csatornáinak vizsgálata BME - TTK Halbritter András (tanszékvezető, egyetemi tanár)
 2019.04.24.
8:30-13:00
C. 121 Nanoszerkezetek Török Tímea Nóra Atomi skálájú kapcsolás Nb nanovezetékekben és Nb2O5 memrisztorokban BME - TTK Halbritter András (tanszékvezető, egyetemi tanár)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Csörnyei Géza II. típusú cefeidák periódusváltozásának vizsgálata ELTE - TTK Szabados László (professor emeritus)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Fockter Zoltán, Koncz Kristóf "Betyár" gyanús napfoltok vizsgálata a Debreceni Napfoltkatalógus alapján ELTE - TTK Forgácsné Dajka Emese (adjunktus)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Ignácz Bernadett Neptunuszon túli törpebolygók hold- és gyűrűrendszereinek vizsgálata ELTE - TTK Kiss Csaba (tud. főmunkatárs), Takácsné Farkas Anikó (tud. Segéd munkatars)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Kalup Csilla Pulzáló fehér törpék megfigyelése a TESS űrtávcső számára - potenciális célpontok keresése, fotometriája és modellezése ELTE - TTK Sódorné Bognár Zsófia (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Seli Bálint A FIP-effektust mutató csillagok spektroszkópiai analízise ELTE - TTK Vida Krisztián (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Soós Szabolcs A CME-k által kidobott plazma vizsgálata a napaktivitás tükrében ELTE - TTK Forgácsné Dajka Emese (adjunktus)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Szabó Zsófia Marianna, V346 Nor: Egy FUor életútja a kitörés után ELTE - TTK Ábrahám Péter (tudományos tanácsadó), Kóspál Ágnes (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
C. 106 Naprendszerkutatás és sztelláris asztrofizika Szabó Zsófia Marianna,, Zsidi Gabriella Fiatal, Nap típusú csillagok fényességváltozásai a földről és az űrből ELTE - TTK Ábrahám Péter (Tudományos Tanácsadó), Kóspál Ágnes (Tudományos főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Bíró Péter Rendezett struktúrák polarizáció érzékeny dSTORM vizsgálata SZTE - TTIK Erdélyi Miklós (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Csőke Lóránt Tibor Jelfeldolgozó berendezés fejlesztése fluoreszcens spektroszkópiához BME - TTK Kocsányi László János (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Gyökös Réka Nukleáris nyomdetektorok gépi azonosításához szükséges optikai rendszer tervezése és a prototípus elkészítése BME - TTK Erdei Gábor (egyetemi docens), Hülber Tímea (alkalmazás technikai fejlesztési vezető, ügyvezető igazgató helyettes)
2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika H. Kovács Bálint Barna Egyedi fluoreszcens molekulák 3D lokalizációja és időbeli követése SZTE - TTIK Erdélyi Miklós (egyetemi docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Hadobás János Fúziós plazmafizika kísérletekben használt lavina-fotodióda detektorok optimalizálása BME - TTK Dunai Dániel (főmunkatárs), Zoletnik Sándor (főmunkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Holló Csaba Tamás Kísérleti hullámfrontszenzoros technológia fejlesztése a szürkehályog-betegség objektív diagnosztizálására BME - TTK Erdei Gábor (egyetemi docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Nagy Dávid Nikon C1 konfokális mikroszkópra épített differenciál-polarizációs kiegészítő egység optimalizálása és tesztelése SZTE - TTIK Steinbach Gábor (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Tolnai Pál Tamás Napspektrum modellezése mesterséges fényforrásokkal OE - KVK Rácz Ervin (egyetemi docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
E. 25 Optika Zsiros Ádám Riemann-tér a CIE 1976 színrendszerben BME - TTK Szilágyi Brigitta (egyetemi docens), Urbin Ágnes (tanársegéd)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Elekes Gyopár A zenei összhangzás mennyiségi vizsgálata ETDK - RHK Lázár Zsolt (egyetemi adjunktus), Tunyagi Artur (egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Grajzel Dániel Sejtszám reguláció hatása hierarchikusan szerveződött szövetekben ELTE - TTK Szöllősi Gergely János (Adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Gyenge Ákos, Sipos Bence Hasi aorta aneurizmákról készült CT felvételek automatikus szegmentálása és Gauss-leképzésének vizsgálata BME - TTK Sótonyi Péter (egyetemi tanár), Szilágyi Brigitta (docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Kelemen Ádám András Peptid modell protonálásának és deprotonálásának molekulaszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata DFT módszerrel ELTE - TTK Jákli Imre (tudományos főmunkatárs)
 2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Király Bálint Mély agyi elektródák in vivo lokalizációja egerekben végzett idegélettani kísérletekben BME - TTK Hangya Balázs (tudományos főmunkatárs), Szigeti Krisztián (tudományos főmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Kiss Máté A sejtosztódások számának minimalizálása térben rögzített szövetekben ELTE - TTK Szöllősi Gergely János (Tudományos Főmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Kovács Kinga Dóra Méhnyakdaganatok brachyterápiája során használt in vivo doziméter alkalmazhatóságának vizsgálata ELTE - TTK Fröhlich Georgina (fizikus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Kovács Kinga Dóra HeLa Fucci sejtek vizsgálata áramlási térben ELTE - TTK Bonyár Attila (egyetemi docens), Horváth Róbert (csoportvezető)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Kürti Varinia Femtoszekundumos lézerfilamentációk onkoterápiás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata SZTE - TTIK Börzsönyi Ádám (tudományos munkatárs), Polanek Róbert (tudományos munkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Mucza Szilvia Gyógyszeres kezelés hatása a maláriapigment kristályok képződésére BME - TTK Kézsmárki István (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Sudár Ákos Proton CT - új diagnosztikai eszköz a rákos daganatok kezeléséhez BME - TTK Varga-Kőfaragó Mónika (fiatal kutató)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 124 Orvosi és biofizika Sztilkovics Milán Modern biofizikai módszerek egyedi sejtek adhéziómérésére PPKE - ITK Horváth Róbert (csoportvezető), Iván Kristóf (docens), Szabó Bálint (adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Asztalos Bogdán Szavak jelentésváltozásának vizsgálata a statisztikus fizika eszközeivel ELTE - TTK Czégel Dániel (doktorandusz), Palla Gergely (Tudományos főmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Boguszlavszkij Gergely Atomnyaláb-emissziós mérés megvalósíthatósága az ITER tokamak diagnosztikai nyalábján BME - TTK Asztalos Örs (Doktorandusz), Pokol Gergő (egyetemi docens)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Bulatovic Nicola Kriptovaluta hálózatok elemzése ELTE - TTK Stéger József (Egyetemi tanársegéd)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Horicsányi Attila Hierarchikus kommunikáció az interneten: fórumokból kinyert adatok, hálózatok elemzése ELTE - TTK Vicsek Tamás (professzor emeritus), Zafeiris Anna (tudományos főmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Horváth Benedek Az elektron-elektróda kölcsönhatás szerepe alacsony nyomású rádiófrekvenciás gázkisülésekben ELTE - TTK Derzsi Aranka (Tudományos Főmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Kelemen Szabolcs Kétdimenziós Brown-mozgás elmozdulásidő skálatörvényének a korrekciója (kísérleti eredmények) ETDK - RHK Néda Zoltán (egyetemi professzor), Varga Levente (egyetemi tanársegéd)
2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Németh Gábor Zoltán Szociális kapcsolatok vizsgálata a hálózatelemzés módszereivel ELTE - TTK Palla Gergely (docens)
 2019.04.25.
8:30-13:30
E. Fsz 4 Statisztikus- és plazmafizika Tamás Gábor Homofília hatásának modellezése a szociális hálózatokban BME - TTK Török János (docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Frank György Topologikusan védett alapállapoti degenerációk két spin rendszerben BME - TTK Csonka Szabolcs (egyetemi docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Frank György Mágneses Weyl-pontok vizsgálata különböző spinrendszerekben BME - TTK Csonka Szabolcs (egyetemi docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Grabarits András József Kvantum-statisztikák és munka statisztika fermionikus nano-rendszerekben BME - TTK Zaránd Gergely (egyetemi tanár)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Kedves Máté Lépések topologikus szupravezető állapotok vizsgálatára alkalmas grafénalapú áramkörök megvalósítása felé BME - TTK Makk Péter (tudományos munkatárs)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Kocsis Mátyás A Rashba paraméter hangolása BiTeBr mintákban ionikus-folyadék kapuzással BME - TTK Csonka Szabolcs (docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Kucska Nóra Kétdimenziós kvantum rendszerekre vonatkozó egzakt eredmények spin-pálya kölcsönhatás jelenlétében DE - TTK Gulácsi Zsolt (egyetemi tanár)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Németh Róbert Mágnesesen lokalizált kétdimenziós nanostruktúrák klasszikus és szemiklasszikus vizsgálata ELTE - TTK Cserti József (egy. Tanár), Kaufmann Zoltán (egy. docens)
 2019.04.24.
14:30-19:00
D. 316 Szilárdtestfizika Pataki Dávid Összefonódás és dinamikus fázisátalakulás erősen korrelált rendszerekben BME - TTK Dóra Balázs (egyetemi tanár)
Időpont Helyszín Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
             
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Demjén Norbert A hazai ipar területi szerkezetének átalakulása a 2008-2009-es válságot követően ELTE - TTK Dr. Ballabás Gábor (mestertanár)
 2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Fábry Katalin, Péteri Viktória A háztartások fűtési energia felhasználásának problematikája és modellezése egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mintaterületen ELTE - TTK Munkácsy Béla (egyetemi adjunktus), Horváth Gábor Balázs (vízrendezési ügyintéző)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Kovács Bence Az ágazati szerkezet és a gazdasági fejlettség kapcsolata az Európai Unió tagországaiban ELTE - TTK Dr. Gyuris Ferenc (adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Král Friderika, Soltész Emese Technológiai innovációk, szingularitás és társadalmi hatásaik a térben PTE - TTK Dr. Alpek B.Levente (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Lovász Csaba Máté, Uhljár Péter Kis kapacitású vízerőművek Magyarországon ELTE - TTK Dr. Munkácsy Béla (adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Mészáros Márk A közúti járműgyártás térszerkezetének vizsgálata Magyarországon DE - TTK Dr. Molnár Ernő, Dr. Túri Zoltán (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Papp Luca Sára Borsod-Abaúj-Zemplén megye biogáz-potenciálja és annak energetikai hasznosítási lehetőségei ELTE - TTK Munkácsy Béla (egy. adjunktus), Soha Tamás (PhD hallgató)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 117 Gazdaságföldrajz Uhljár Péter Az élelmiszerbolt-hálózat térszerkezetének jellemzői Budapesten ELTE - TTK Dr. Szabó Pál (tszv. docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Bertyák Bence Fogyatékossággal élők helyzetének földrajzi aspektusú vizsgálata kiválasztott hazai egyetemi városokban EKE - TTK Dr. Tóth Antal (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Bihari Kitti A demográfiai viszonyok alakulása az utóbbi években Beregújfaluban KTDK Dr. Molnár D. István (docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Gracsek Alexandra A közterületen szórakozó középiskolások deviáns viselkedésformáinak térbelisége Szegeden SZTE - TTIK Dr. Bajmócy Péter (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Huszti Ádám Márk Népességföldrajzi folyamatok a történeti Csík- és Kászonszéken 1850-2011 között ME - MFK Dr. Elekes Tibor (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Simon Réka A közoktatási intézmény-ellátottság és a tanulók ingázásának jellemzői Magyarországon 2000-2016 ELTE - TTK Dr. Kiss János Péter (adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Szalóczy Gyula Népességföldrajzi folyamatok a történeti Marosszéken 1850-től napjainkig ME - MFK Dr. Elekes Tibor (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Szuhányi Réka Minas Tirith - A gyermeknevelés költségeinek lehetséges hatása a népesedési trendekre ELTE - TTK Farkas György (egy. adjunktus), Jakobi Ákos (egy. adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 231 Népességföldrajz Tamás Alexandra Dombrád társadalomföldrajzi jellemzése, különös tekintettel a foglalkoztatottságra NYE Kristóf Andrea (tanársegéd)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Csiszár Zsófia Város az, ami annak érzi magát? Urbánus és rurális attitűd megjelenése a kisvárosokban PTE - TTK Dr. Pirisi Gábor (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Horváth Gergő A városzsugorodás elméleti kérdései és kutatásának lehetősége Kaposvár példáján SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Kajos Barnabás Ügykövetésen alapuló lakossági bejelentések és ügyintézés okos megoldásainak adaptációs lehetőségei BCE - TK Varga Ágnes (egyetemi tanársegéd)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Székely Sándor A studentifikáció, mint Lágymányos városrész társadalmi-gazdasági képének egyik lehetséges befolyásoló tényezője ELTE - TTK Dr. Berki Márton (adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Tófalvi Tímea Románia nagyvárosainak szerkezeti (át)alakulásai a lakásépítés szemszögéből ETDK - RHK dr. Török Ibolya (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Tuza Benedek A bulinegyed varázsa és átka. Belső-Erzsébetváros társadalmi konfliktusai ELTE - TTK Dr. Berki Márton (adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 119 Településföldrajz Varga Virág Az okos közösséggé válás elméleti és gyakorlati kérdései Paks példáján BCE - TK Varga Ágnes (egyetemi tanársegéd)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Csia Márton, Ghira Zsófia Anna, Mozga Gábor A közfoglalkoztatási programok, mint a hátrányos helyzetű falvak fejlődési tényezői BCE - TK Jeney László (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Enyedi Fruzsina Szeged közösségi zajterhelésének térbeli sajátosságai és az ahhoz kapcsolódó társadalmi konfliktusok megjelenése a különféle diskurzusokban és a zaj észlelésében SZTE - TTIK Dr. Pál Viktor (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Francia Dóra Kreatív stratégiák integrálása a városfejlesztési folyamatokba – a köztér felméréstől a köztéri miliő kialakításáig SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Konkoly Enikő Bianka INTERREG IVC – Interregionális együttműködés 2007˗2013 között az Európai Unióban DE - TTK Szilágyiné Dr. Czimre Klára (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Lovász Virág A gazdasági reziliencia komponensei és minősége a Dél-Dunántúlon PTE - TTK Dr. Alpek B.Levente (egyetemi adjunktus), Dr. Trócsányi András (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Veselicz Adél LEADER helyi akciócsoportok Kelet-Közép-Európában EKE - TTK Dr. Patkós Csaba (intézetigazgató, tanszékvezető főiskolai docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 206 Terület- és településfejlesztés Zsigmond Tibor A társadalmi együttműködések szerepe az Ormánság fejlesztésében PTE - TTK Dr. Tésits Róbert (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 231 Történeti és politikai földrajz Bálint Aliz Kamilla Cholnoky-tanítványok a Földrajzi Közlemények és a kolozsvári hagyaték tükrében (1905–1919) ETDK - RHK dr. Bartos-Elekes Zsombor (egyetemi docens)
             
             
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 231 Történeti és politikai földrajz Lovász Csaba Máté A Budapest-Hatvan vasútvonal hatása Rákosmente településeinek gazdasági és társadalmi fejlődésére a XIX. század végétől Nagy-Budapest létrejöttéig az Agent-based modelling szempontrendszere alapján  ELTE - TTK Dr. Győri Róbert (tszv. docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 231 Történeti és politikai földrajz Magyari Mátyás Nyelvújítás kori térképek. Európai magyar exonimák ETDK - RHK dr. Bartos-Elekes Zsombor (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 231 Történeti és politikai földrajz Nistor Renáta-Erzsébet Herkulesfürdő mint a monarchia öröksége ETDK - RHK dr. Máthé András-Árpád (egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 231 Történeti és politikai földrajz Orsós György Szimbolikus térfoglalás Szarajevóban PTE - TTK Dr. Reményi Péter (docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 231 Történeti és politikai földrajz Ujvári Márton A tengeri kalózkodás globális történeti földrajza 1500-tól napjainkig ELTE - TTK Dr. Gyuris Ferenc (adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Amberger Dániel Középkori várak turizmusának a lehetőségei a Balaton térségben PTE - TTK Dr. Szabó Géza (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Izing Máté Antal Kárpátalja turizmusa, különös tekintettel Viskre SZTE - TTIK Dr. Kovács Csaba (egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Klepár Vitalij, Tóth Nikolett Marianna Kárpátalja ismertsége és arculata a Beregszászba érkező turisták körében végzett vizsgálat alapján KTDK dr. Gönczy Sándor (docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Lavaj Marcell, Nagy Ádám, Tóth László Az Egri borvidék természetjáró adottságainak felmérése turisztikai döntéstámogató rendszer megalapozásához EKE - TTK Dr. Sütő László, Dr. Utasi Zoltán, Molják Sándor (műszaki fejlesztő mérnök, Innorégió Tudáscentrum)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Pál Márton A geoturisztikai értékelés térbeli változékonyságának vizsgálata ELTE - IK Dr. Albert Gáspár (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Pál Márton Csopak környékének geoturisztikai felmérése ELTE - IK Dr. Albert Gáspár (egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Süli Dorottya A közösségi médiában megosztott tartalmak hatása a könnyűzenei fesztiválturizmusra SZTE - TTIK Martyin-Csamangó Zita (egyetemi tanársegéd)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 119 Turizmusföldrajz Szabó Balázs Attila Kerékpáros turizmusfejlesztési lehetőségek Baranyában a felhagyott vasútvonalak hasznosításával PTE - TTK Dr. Szabó Géza (egyetemi docens)
Időpont Helyszín Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Botos Krisztián Növényvédőszerek hatása a talajra OKFDK Csanádi-Fodor Melinda (középiskolai tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Gergely Virág Bioszferoidok C14 datálása talajkor meghatározáshoz DE - TTK Dr. Molnár Mihály, Kertész Gréta Titanilla (tudományos főmunkatárs, tudományos segédmunkatárs)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Ilyés Barnabás A talajtömörödés és szerkezetromlás földrajzi különbségei Magyarországon és terepi vizsgálata hajdúháti csernozjom talaj példáján DE - TTK Dr. Novák Tibor József (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Németh Virág Alexandra Egy kőzet életútja OKFDK Bakacsy László (egyetemi tanársegéd), Bereginé Simon Ágnes (középiskolai tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Sipeki Lilla A mádi talaj szőlőgyökérre gyakorolt hatásainak vizsgálata kémiai elemek alapján / Examination of the effects of Mád’s soil on the grape root by chemical elements ME - MFK Dr. Kristály Ferenc (tud. főmunkatárs), Dr. Szakáll Sándor (egyetemi tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Takáts Tünde A Gerecse erdőborítottságának változása és hatása a talajpusztulás mértékére ELTE - IK Dr. Albert Gáspár (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 124 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Tóth Olívia A nehézfém-szennyezés vizsgálata a Nagymuzsalyi aranybánya egyik meddőjének környezetében KTDK Csoma Zsuzsanna (kutató), Dr. Csoma Zoltán (főiskolai docens), dr. Gönczy Sándor (főiskolai docens)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Büki Dávid, Kerekes Adria Flóra Repedezett sziklafelszínről származó fragmensek morfológiai elemzése BME - ÉPK Dr. Domokos Gábor (egyetemi tanár)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Domokos Anna Teljes élet hulladékmentesen OKFDK Kurbucz Tamásné (középiskolai tanár)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Erdélyi Dániel Csapadék oxigén stabilizotóp-összetétel geostatisztikai elemzése az ibériai-félszigeten ELTE - TTK Hatvani istván (tudományos munkatárs), Kern Zoltán (tudományos főmunkatárs)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Gábris Veronika, Répás Edit, Szajbert Bettina Globális folyamatok hatása Magyarország herpetofaunájára ELTE - TTK Weiperth András (tudományos segédmunkatárs)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Gresina Fruzsina Üledékek és talajok granulometriai tulajdonságai: hagyományos és modern mérési módszerek összehasonlítása. ELTE - TTK Szalai Zoltán (egyetemi docens), Varga György (tudományos főmukatárs)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Győrig Előd A fülemülestike (Acrocephalus melanopogon) vonulásának és telelésének természetvédelmi vonatkozásai ELTE - TTK Csörgő Tibor (Tudományos munkatárs)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Rappay Bence Zsolt Dombvidéki vízrendezési és meliorációs lehetőségek a Csatári-völgyben OKFDK Barocsai Zoltán (középiskolai tanár)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Szabó Zoltán A Kürtős-patak makrogerinctelen faunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlítva ELTE - TTK Magyari Enikő Katalin (Tudományos főmunkatárs, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadó), Szivák Ildikó (tudományos munkatárs)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 204 Földtudományi alkalmazások Szemán Bence, Trézsi Norbert Földalatti üregek kimutatási lehetőségeinek vizsgálata P- és S-hullámok modellezésével ME - MFK Dr. Gúthy Tibor (földtudományi szakreferens), Dr. Ormos Tamás (egyetemi magántanár), Dr. Takács Ernő (földtudományi szakreferens)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 203 Alkalmazott klimatológia Bali Gergely Történeti meteorológiai adatok erdészeti célú feldolgozása a Száva folyó térségére ELTE - TTK Dr. Weidinger Tamás (egyetemi docens)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 203 Alkalmazott klimatológia Fritz Petra, Szebenyi Renáta Mikroklíma-kutatás Esztergomban OKFDK Kiss Judit (középiskolai tanár)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 203 Alkalmazott klimatológia Mitre Zoltán A "globális homály" – a légköri átlátszóság csökkenése, oka, hatásai, kockázati lehetőségei EKE - TTK Dr. habil. Lakatos László (egyetemi docens)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 203 Alkalmazott klimatológia Simon Csilla A fehér karácsonyok hazai előfordulásának elemzése állomási megfigyelések alapján ELTE - TTK Kis Anna (egyetemi tanársegéd, ELTE Meteorológiai Tanszék), Pongrácz Rita (egyetemi adjunktus, ELTE Meteorológiai Tanszék)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 203 Alkalmazott klimatológia Valerie Angela Jebiwot Amukoe Wendo Magyarország és Kenya hidrometeorológiai adatainak összehasonlítása ME - MFK Ilyés Csaba (tudományos segédmunkatárs), Prof. Dr. Szűcs Péter (egyetemi tanár)
2019.04.24.
13:30-19:00
C. 203 Alkalmazott klimatológia Vincze Csilla A méhészet és a klímaváltozás összefüggései DE - TTK Dr. Lázár István (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Balassa Csilla A Bükk hegységi Vesszős-völgyi ritkaföldfém- és ritkaelemdúsulással járó kőzetelváltozás vizsgálata/Study of the REE and rare element mineralisation in the Vesszős Valley, Bükk Mountains ME - MFK Dr. Kristály Ferenc (tud. főmunkatárs), Dr. Németh Norbert (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Gyetvai Csaba, Kis Dominik, Szarvas Richárd A földi impaktszerkezetek hiperspektrális tanulmányozása különös tekintettel a sokk metamorfózis ásványtani sajátosságaira EKE - TTK Dr. habil. Gucsik Arnold (egyetemi docens), Dr. habil. Gucsik Arnold (egyetemi docens), Dr. habil. Gucsik Arnold (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Hencz Máté 20. századi szendehelyi nyersanyagkutatások ásványtani reambulációs vizsgálata ELTE - TTK Weiszburg Tamás (Egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Kovács Alex Szaharai eredetű sziliciklasztos üledékek granulometriai és ásványtani vizsgálata PTE - TTK Dr. Kovács János (egyetemi docens), Dr. Varga György (tudományos főmunkatárs)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Molnár Zsombor A heterogén kristály nukleáció vizsgálata a balatoni kalcit példáján – képződés, morfológia, összetétel ELTE - TTK Pósfai Mihály (egyetemi tanár), Váczi Tamás (adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Majoros Lívia A dédestapolcsányi grafit ásványtani jellemzése és genetikája ME - MFK Dr. Kristály Ferenc (Tudományos főmunkatárs), Dr. Szakáll Sándor (Egyetemi tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Majoros Lívia Grafitos képződmények vizsgálata észak-magyarországi feketepalákban ME - MFK Dr. Kristály Ferenc (Tudományos főmunkatárs), Dr. Szakáll Sándor (Egyetemi tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 316 Ásványtan Rába István Miről mesélnek a vízkövek? Geotermikus rendszerek vízkőkiválásainak összehasonlító elemzése ELTE - TTK Kovácsné Bodor Petra (egyetemi tanársegéd)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 203 Elméleti meteorológia Balogh Adrienn Judit Kifutószél nagyságának becslése radarreflektivitás alapján ELTE - TTK Geresdi István (egyetemi tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 203 Elméleti meteorológia Dávid Réka Ágnes A felhasználható energia és entalpia alkalmazása a légkör energetikai folyamatainak leírásában ELTE - TTK Tasnádi Péter (ny. egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 203 Elméleti meteorológia Henzel Dániel A légkör királyának látogatása Bulcsu vezér falujában KDOSZ Dr. Breuer Hajnalka (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 203 Elméleti meteorológia Komjáti Kornél Magyarországi zivatarlánc-típusok általános vizsgálata ELTE - TTK Breuer Hajnalka (egyetemi adjunktus), Csirmaz Kálmán (meteorológus)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 203 Elméleti meteorológia Topál Dániel Az Arktikus Oszcilláció és a hozzá kapcsolódó téli távkapcsolati jelenségek időfejlődése klímaváltozás hatására ELTE - TTK Haszpra Tímea (posztdoktor, MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport), Herein Mátyás (posztdoktor, MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 203 Elméleti meteorológia Varga Ákos János A WRF mint regionális klímamodell adaptálása és érzékenységvizsgálata a Kárpát-medence térségére ELTE - TTK Breuer Hajnalka (egyetemi adjunktus, ELTE Meteorológiai Tanszék)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Oravecz Éva Jósvafő környékének szerkezetföldtani elemzése ELTE - TTK Fodor László (Tudományos tanácsadó), Hája Gábor Herkules (PhD hallgató)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Antal Vivien, Benedek Emőke, Csergő Rebeka, Lukács Dávid-Attila A Rozsda-szakadék morfometriai és morfodinamikai elemzése ETDK - RHK dr. Gál Andrea (egyetemi adjunktus), dr. Imecs Zoltán (egyetemi docens), dr. Poszet Szilárd (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Farkas Beáta A szél szerepe a kemenesháti homokékek kialakulásában PTE - TTK Dr. Fábián Szabolcs Ákos (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Selyem Zsuzsanna Az iszapvulkánok kialakulása és morfológiája, különös tekintettel a Kárpátok iszapvulkánjaira. ELTE - TTK Móga János (egy. docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Vágó Csaba Paleogleccser- és klímarekonstrukció a glaciális geomorfológia és térinformatikai programok segítségével a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyében ELTE - TTK Madarász Balázs (tudományos munkatárs), Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia (tudományos főmunkatárs)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Tar Edina Az aknaszlatinai sóbánya karsztformáinak változása műholdfelvételek légifelvételezés alapján 2012-2017 között KTDK dr. Gönczy Sándor (docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Czomba Péter Felső-Tiszai homokpadok szemcseösszetétel vizsgálata NYE Dr. Vass Róbert (főiskolai docens),
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 206 Felszín- és szerkezetfejlődés Bálint Aliz Kamilla A Berettyó forrásvidékének töbör-morfometriai elemzése ETDK - RHK dr. Imecs Zoltán (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Buzás Attila Légköri elektromos tér a növekvő fák árnyékában ELTE - TTK Dr. Bór József, Dr. Barta Veronika (MTA CSFK GGI kutatói)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Bozóki Tamás Schumann.rezonancia intenzitás, mint űridőjárási folyamatok kutatásának lehetséges eszköze ELTE - TTK Dr. Sátori Gabriella (kutató), Dr Steinbach Péter (tud. Segédmunkatárs)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Hegyi Betti Szerkezeti vonalak és szubvulkáni testek térképezése balatoni vízi mágneses mérések alapján ELTE - TTK dr. Visnovitz Ferenc (tud. segédmunkatárs)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Gilányi Gibárt Müontomográfia modellezése ELTE - TTK dr. Molnár Gábor (tud. segédmunkatárs)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Muhammad Nur Ali Akbar A pórustér szerkezetének hatása az akusztikus hullámterjedési sebességre homokkövekben és karbonátkőzetekben ME - MFK Dr. Szabó Norbert Péter (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Nagy Patrik István Többdimenziós klaszteranalízis alkalmazása mérnökgeofizikai szondázási mérések kiértékelésére ME - MFK Dr.habil. Szabó Norbert Péter (egyetemi doncens)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Váradi Kitti A neotektonikai inverzió becslése a Pannon-medencében 2D szelvénybalanszírozás alapján ELTE - TTK Bereczki László (tud. segédmunkatárs)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 231 Geofizika Virók András A Keresztes-halom komplex geofizikai felmérése ELTE - TTK Klembala Zsombor (külső konzulens), Lukács Tamás (doktorandusz)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Abriha Dávid Machine learning algoritmusok pontosságának értékelése WorldView-2 műholdfelvétel alapján, tetőfedő anyagok osztályozásában DE - TTK Prof. Dr. Szabó Szilárd (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Balogh Szabolcs Tájtípusok összehasonlító elemzése tájértékelési mutatók segítségével a Bükk-vidéken EKE - TTK Dr. Sütő László (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Kerekes Anna-Hajnalka Összehasonlító elemzés földrajzi információs rendszerekre alapuló módszereket használva a földcsuszamlásokra való hajlamnak feltérképezésére. Esettanulmány: Szilágysági-dombság ETDK - RHK dr. Horváth Csaba (egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Kerekes Anna-Hajnalka A földcsuszamlásra való hajlamosság térképezése a maximum entrópia módszerének alkalmazásával kolozsvári mintaterületen ETDK - RHK dr. Poszet Szilárd (egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Hadobás Ádám Talajtani és vegetációs információk összehasonlítása precíziós gazdálkodásból származó térinformatikai adatokkal ME - MFK Dr. Dobos Endre (tszv. egyetemi docens), Dr. Riczu Péter (Precíziós Gazdálkodási Rendszerfejlesztő Mérnök), Dr. Sulyok Dénes (egyetemi magántanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Horányi Viktória, Németh Gergő Egy somogyi mintaterület tájhasználati és tájszerkezeti vizsgálata geoinformatikai módszerekkel PTE - TTK Dr. Gyenizse Péter (egyetemi docens), Dr. Lóczy Dénes (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Pacskó Vivien Radar távérzékelésből származó időbeli integrálok vizsgálata vizes élőhelyek térképezése céljából ELTE - TTK dr. Molnár Gábor (tudományos segédmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 316 Geoinformatika Takács Lívia A felszín érdességének vizsgálata a Felső-Tisza hullámterében légifotók alapján NYE Dr. Vass Róbert (főiskolai docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Baják Petra A felszínalatti vizek rádium tartalmának hidrogeológiai megközelítése a Velencei-tó déli előterében ELTE - TTK Csondor Katalin (PhD hallgató), Erőss Anita (Tudományos munkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Doma Enikő, Papp Attila, Varga Lilla A Szamos és a Holt-Szamos vízminőségi állapota OKFDK Kocsisné Gregus Mária (középiskolai tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Gábor Ibolya, Szopos Noémi-Mária A Kászoni-medence keleti peremének ásványvizei ETDK - RHK dr. Czellecz Boglárka Timea (Egyetemi adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Markó Ábel Geotermikus visszasajtolási problémák vizsgálata hidrokémiai modellezéssel ELTE - TTK Maren Brehme (Tudományos munkatárs), Zsemle Ferenc (Mestertanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Nyéki Eszter Kihozatalnövelés céljából besajtolt fluidumok geokémiai jellemzőinek vizsgálata ELTE - TTK Csondor Katalin (PhD hallgató), Erőss Anita (Tudományos munkatárs), Győri Orsolya (Tudományos munkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Pánczél Emese Esztergom környéki források felmérése ELTE - TTK Csondor Katalin (PhD hallgató), Erőss Anita (Tudományos munkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Szabó Zsóka "Adatbányászat" felszín alatti vízáramlások térképezésére a koncesszióra jelölt területeken ELTE - TTK Mádlné Dr. Szőnyi Judit (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
D. 117 Hidrogeológia, hidrológia Zádeczki Tibor Adattenger vagy inkább sivatag? Vízkémiai adatbázis elemzés a Villányi-hegység déli előterében ELTE - TTK Csondor Katalin (doktorandusz), Erőss Anita (tudományos munkatárs)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Gelencsér Orsolya A parajdi kősó petrográfiai és geokémiai vizsgálata ELTE - TTK Szabó Csaba (Egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Halász Noémi Az Ol Doinyo Lengai egy ijolit xenolitjának evolúciója SZTE - TTIK Dr. Berkesi Márta (Tudományos munkatárs), Dr. Guzmics Tibor (Vezető kutató), Dr. M. Tóth Tivadar (Tanszékvezető, egyetemi tanár)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Jakab Anna Alpi és variszkuszi rideg-képlékeny nyírási zónák fehér csillámainak geokémiai jellemzése a Radnai-havasokban ETDK - RHK dr. Mosonyi Emília (egyetemi adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Kővágó Ákos Szilikátolvadék-zárvány vizsgálatok a „Laleaua Alba” („Fehér Tulipán”) kompozit dácit dómból Gutin-hegység, Románia ELTE - TTK Józsa Sándor (Adjunktus), Kovács István János (Tudományos munkatárs), Kovács Marinel (Egyetemi docens), Szabó Csaba (Egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Lapis Borbála Felszínmorfológiai bélyegek megfigyelése a Duna pleisztocén kavicsanyagán ELTE - TTK Józsa Sándor (Adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Magyari Sándor István Schafarzik Ferenc nyomában: A bujáki üveges andezit, mint pattintott kőeszköz-nyersanyag ELTE - TTK Gherdán Katalin (egy. adjunktus)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Miklós Dóra Georgina A Dél-Dunántúli felső-karbon homokkövek kőzettani és mikroásványtani vizsgálati eredményei ELTE - TTK Józsa Sándor (egyetemi adjunktus), Szakmány György (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Rezes Dániel Egy északnyugat-szaharai kondrit kőmeteorit elemzése, klasszifikációja és a benne található spinellnek és befoglaló kondrumának vizsgálata ELTE - TTK Józsa Sándor (Adjunktus), Kereszturi Ákos (Főmunkatárs)
2019.04.24.
14:30-19:00
D. 117 Kőzettan, geokémia Skita Diána A tokaji nagy-hegyi piroxéndácit kőzettani, geokémiai és cirkon perspektívájú vizsgálatainak eredménye ELTE - TTK Lukács Réka (Tudományos munkatárs)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 315 Őslénytan Barabás Emese, Jakab Anna Kis bentosz foraminifera-együttesek paleoökológiai vizsgálata az Erdélyi-medence középső-eocén (bartoni) Nummulites perforatus-os képződményeiből ETDK - RHK drd. Kövecsi Szabolcs Attila (tudományos segédmunkás), dr. Silye Lóránd (egyetemi adjuntus)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 315 Őslénytan Cser Ádám Pannóniai zöldalga maradványok Paks környékéről ELTE - TTK Csoma Vivien (PhD hallgató), Görög Ágnes (Egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 315 Őslénytan Gyökeres Imre Bioerózió késő oligocén (egri korú) növénymaradványokon DE - TTK Dr. Dávid Árpád (Címzetes egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 315 Őslénytan Horváth Kriszitán Fogak a múltból: új paleobiológiai eredmények az iharkúti késő-kréta krokodilok fogszövettani vizsgálata alapján ELTE - TTK Ősi Attila (tanszékvezető egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 315 Őslénytan Kostka Zsófia Alsó-jura ammoniteszek a kaliforniai Death Valley-ből ELTE - TTK Pálfy József (Egyetemi Tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
D. 315 Őslénytan Nárai Domonkos Előzetes palinológiai vizsgálatok a Parajdi sóbányából ELTE - BDPK Unger Zoltán (egyetemi docens)
Időpont Helyszín Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Fellner Máté A fehérjehálózatok gráfelméleti vizsgálata ELTE - TTK Grolmusz Vince (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Fellner Máté Gyakori élhalmazok emberi agygráfokban ELTE - TTK Grolmusz Vince (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Garamvölgyi Dániel Unit ball gráfok globális merevsége ELTE - TTK Jordán Tibor (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Madarasi Péter Séta számlálás – új megközelítés a gráfizomorfia problémához ELTE - TTK Jüttner Alpár (Tudományos főmunkatárs)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Nagy Kartal Dávid Egy Sperner típusú tétel ELTE - TTK Katona Gyula (kutatóprofesszor)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Schwarcz Tamás Független kavicselhelyezések gráfokon ELTE - TTK Frenkel Péter (adjunktus)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 106 Gráfelmélet és kombinatorika Ulveczki Balázs Síkbeli ponthalmazok színezése tengelypárhuzamos téglalapokra való tekintettel ELTE - TTK Pálvölgyi Dömötör (adjunktus)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Borsányi Ákos Bizonyos típusú körosztási polinomok együtthatóbecslése ELTE - TTK Ruzsa Imre (kutatóprofesszor (Rényi))
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Herendi Orsolya Rácspontszámláló polinomok polinomértékei DE - TTK Dr. Hajdu Lajos (egyetemi tanár)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Kaprinai Balázs Lusta grupoidok SZTE - TTIK dr. Waldhauser Tamás (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Nagy Angelika Repdigit számok nevezetes sorozatokban EKE - TTK Szakács Tamás (egyetemi tanársegéd)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Surányi Gergő Farey-sorozatok és négyzetgyökök Sidon-sorozatairól ELTE - TTK Gyarmati Katalin (egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Sokvári Olivér Hatványmentes számok ELTE - TTK Freud Róbert (nyug. egyetemi docens)
2019.04.24.
8:30-13:00
C. 119 Számelmélet és algebra Szopkó Zsófia Erdős-Selberg disputa - A prímszámtétel első elemi bizonyítása ELTE - TTK Hegyvári Norbert (főiskolai tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Csépai András Stabil PontrjaginThom-konstrukció proper leképezésekre ELTE - TTK Szűcs András (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Grünwald Richárd Sima függvények derivációi DE - TTK Dr. Páles Zsolt (tanszékvezető egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Maga Balázs Reziduális halmazok az első átaladási perkolációban II. ELTE - TTK Buczolich Zoltán (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Maga Balázs Reziduális halmazok az első áthaladási perkolációban ELTE - TTK Buczolich Zoltán (egyetemi tanár)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Oláh Márk A Gauss-görbület divergencia-reprezentációja és alkalmazásai; negyedik gyök metrikák DE - TTK Dr. Vincze Csaba (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Pénzes Evelin A h-konvexitás a konvex geometria tükrében DE - TTK Dr. Bessenyei Mihály (egyetemi docens)
2019.04.25.
8:30-13:30
C. 208 Analízis és alkalmazásai Sagmeister Ádám Izodiametrikus egyenlőtlenség állandó görbületű felületeken ELTE - TTK Ifj. Böröczky Károly (egyetemi tanár)
             
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Balog Eszter A kárpátaljai magyar matematika versenyek névadói KTDK dr. Kucsinka Katalin (docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Benedek Gábor István Periodikus megoldások Mackey-Glass típusú egyenletekre SZTE - TTIK Dr. Krisztin Tibor (egyetemi tanár)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Boda Lívia Egy szakaszonként lineáris aeroelasztikus rendszer vizsgálata ELTE - TTK Faragó István (egyetemi tanár), Kalmár-Nagy Tamás (egyetemi docens (BME))
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Csóka József Nemlineáris parabolikus PDE-rendszerek kvalitatív tulajdonságai BME - TTK Dr. Karátson János (egyetemi tanár)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Csuma-Kovács Rita Reprodukciós számok és következő generációs operátorok hibrid korstrukturált epidemiológiai modellekben, valamint alkalmazásuk bárányhimlő elleni védőoltási stratégiák elemzésére SZTE - TTIK Dr. Röst Gergely (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Gyúró Noémi Határozatlansági relációk ELTE - TTK Kovács Sándor (adjunktus (IK))
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Tóth Péter Intervallumláncok nem-archimédeszien rendezett testekben DE - TTK Dr. Boros Zoltán (egyetemi docens)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Vághy Mihály András Késleltetett dinamikus modellek kinetikus realizációi PPKE - ITK Dr Szederkényi Gábor (egyetemi tanár)
2019.04.24.
14:30-19:00
C. 121 A matematika alapjai és alkalmazásai Varga Péter Tamás Vajon mennyire komplex egy szimplex? BME - TTK Domokos Gábor (egyetemi tanár), Kovács Norbert Krisztián (adjunktus), Lángi Zsolt (docens)