OTDK fejléc

Középiskolásoknak

Középiskolások beosztásai

A regisztráció meghosszabbítva március 28-ig!

Pályamunka regisztráció középiskolásoknak

Szakmai Bizottság középiskolás kapcsolattartóinak névsora

Kedves Diákok, kollégák!

2019. április 23-26. között Egerben rendezik a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (FiFöMa) döntőjét.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács új stratégiájában elhatározta, hogy az OTDK rendszerét kinyitja a középiskolás tehetséggondozás felé is. Célunk ezzel az, hogy a már több mint 60 éve működő OTDK-mozgalom tapasztalataira építkezve segítsük a tehetségek mielőbbi felismerését, fejlődését, a diákok érdeklődési köréhez igazodó, felfedezésen alapuló tehetségfejlesztéshez.

Ezért az Eszterházy Károly Egyetem OTDK FiFöMa szervezőiként az alábbi pályázatot hirdetjük meg: (plakát)

Keressük azokat

-          a fizika, földtudományok, matematika bármely területe,

-          továbbá a Föld, a környezet megismerése iránt érdeklődő diákokat,

o   a földrajz tantárgy mellett bármely tudományterületről az ásványtan, a biológia, a csillagászat, a kémia, a meteorológia, a térképészet vagy akár a történelem témakörében,

-          továbbá a középiskolai kollégákat, akik foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének tehetséggondozással, illetve versenyekre készítenek fel diákokat.

-          Fontos tudni, hogy nincsenek éles kategóriák, bármilyen a fentebbi tudományterületeket akár össze is kapcsoló jelenség, képződmény vagy folyamat feldolgozása szóba jöhet, amely a Földön vagy a világegyetemben a múltban lezajlott, vagy az ember hatására jelenleg még erőteljesebb környezeti változások megfigyelésével, vizsgálatával, vagy modellezésével foglalkozik.

A részvétel feltétele:

-          Jelentkezés és közös konzultáció valamely kárpát-medencei felsőoktatási intézmény TDK műhelyben résztvevő oktatója és a jelentkező középiskolás diák és felkészítő tanára között (a kapcsolatfelvételi TDK vezetők listája a honlapon a „Középiskolásoknak” csempe alatt olvasható)

-          Pályamunka elkészítése a fentebbi tudományterületeken kiválasztott témában (témaötleteket a melléklet tartalmaz, de ezektől eltérés lehetséges)

-          2019. március 15-ig regisztráció a FiFöMa OTDK honlapján: fifoma2019.uni-eszterhazy.hu

Határidők:

-          Regisztrációs és pályamunka leadási határideje: 2019. március 15.

-          A pályamunka leadása a regionális egyetemi konzulensnél történik.

Pályázati kategóriák:

-          Esszé: minimum 10 ezer karakter terjedelmű dolgozat a három tudományterület valamelyikéhez kapcsolódó témakörben. A pályázó mutasson be egy általa megfigyelt természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát. A hangsúly a témakör aktualitásán, a pályázó saját gondolatain van, természetesen figyelembe véve a felhasznált szakirodalmak szakszerű dokumentálását.

-          Tematikus fotósorozat: A pályázó mutasson be egy általa fotókkal dokumentált természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát. A fotótechnikai jellemzőkön túl (technika, gyújtótávolság, rekeszérték, készítve, záridő, ISO/Film), címezze meg, majd rövid magyarázatokkal írja le a fotózott jelenség részleteit. A fájlok maximális mérete 3 megabyte (MB) lehet, mobiltelefonnal is készülhet. Tömörítve kérjük a pályázó nevével feltölteni.

-          Poszter: A pályázó mutasson be egy természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát maximum A0 poszter formájában. A pályamunka ábrákkal (térképekkel), fotókkal és kísérő szöveggel mutassa be a témát.

-          Kísérleti bemutató: Egy kiválasztott fizikai, kémiai, földtudományi jelenség kísérleti modellezése és bemutatása a Varázstoronyban. A pályamunka benyújtása ebben az esetben egy egyoldalas összefoglaló, amely az alábbi tartalmi elemekből áll össze: a bemutatandó természeti jelenség rövid leírása, a kísérleti eszközök és anyagok megadása, a kísérlet végrehajtásának leírása, a valós jelenség kísérletben megfigyelhető jellemzőinek leírása (fényképes vagy rövid videó dokumentáció készítése lehetséges, de nem szükséges).

-          Társasjáték megtervezése: fizika, földrajz vagy matematika területén társasjáték megtervezése és elkészítése. A pályamunka benyújtása ebben az esetben egy egyoldalas összefoglaló a játékról, továbbá a játék szabályainak leírása, a tervezett játékeszközök fotója (a kész társasjátékot csak a konferenciára kérjük elhozni, amely a logikai és társasjátékok programban kerül bemutatásra (rövid videó dokumentáció készítése lehetséges, de nem szükséges).

-          Mikrotanítás: a három tudományterület valamelyikén egy közoktatási téma újszerű tanítási ötletének megfogalmazás és bemutatása. A pályamunka ebben az esetben egy – legalább 1 oldalas - óravázlat, amelyben a diák bemutatja a témarész tanítási folyamatának lépéseit, a használt eszközöket és módszereket. A vázlathoz a használt eszközök fotója, IKT eszközök esetén URL címei csatolandók.

-          Animáció: A pályázó mutasson be egy természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát 2-5 perces, saját készítésű számítógépes animáció formájában. A benyújtandó pályamunka az elkészült animáció, amely valamilyen formában (szöveg, hang, kísérő leírás) bemutatja az adott jelenséget.

-          Blog/vlog: egy egyetemi TDK műhely bemutatása blog vagy vlog formájában. A pályamunka benyújtása: januártól 1-3 alkalommal beszámoló készítése egy TDK kutatás megfigyeléséről vagy egy TDK műhelyről. Feltöltés: a XXXIV. OTDK FiFöMa konferencia blog oldalára. Ebben az esetben végső feltöltési határidő nincs.

Értékelés, bemutatás:

-          A legjobb blogokról, animációról, társasjátékról közönségszavazat dönt. A sorrend alapján, a pályamunkák számának függvényében, 10 000 Ft-os pályadíjakat ajánlunk fel.

-          Az esszé, fotósorozat, poszter, kísérlet, mikrotanítás kategóriában bemutató előadást kell készíteni az OTDK konferenciára. A pályamunkát és az előadást a zsűri értékeli. Díjazás az értékelés függvényében I-III. hely, de minden résztvevőnek jutalom jár. A posztereket kérjük fájlként is elküldeni. A pályamunkák számának függvényében a nyomtatást átvállaljuk.

A bemutató konferencia helyszíne és ideje:

-          2019. április 23-26. között a XXXIV. OTDK megrendezése Egerben: középiskolás tagozati előadások, poszter, social média-tartalmak ismertetése, díjazás.

A projekt haszna:

A tehetséggondozás felé adott új impulzusok szükségesek, de nem elégségesek. Tudjuk azt, hogy a közoktatásban is komoly leterheltséget jelentenek a napi feladatokon túli plusz tevékenységek. Ehhez kínálunk, elképzeléseink szerint hosszú távon működő lehetőséget, hozzájárulva a fentebbi területeken a tehetséges diákok fejlődéséhez, levéve a plusz munka terhének egy részét a középiskolás kollégákról.

Kérésünk:

Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését a fentebb felsorolt szakterületekről, akik szívesen kipróbálnák magukat a programban

Jelentkezni lehet a fifoma2019.uni-eszterhazy.hu/kozepiskolasoknak/ felületen megadott kapcsolattartóknál.

Információt az alábbi címek valamelyikén adunk:

                 Homoki Erika: homoki.erika@uni-eszterhazy.hu; fifoma2019@uni-eszterhazy.hu

 

Eger, 2018. december 1.

Tisztelettel:

                                  Sütő László                                         Juhász Tibor

    OTDK ügyvezető titkár                      OTDK ügyvezető elnök